jadwal UAS semester genap 2013

Senin, 10 Juni 2013 10:24 WIB

 Lampiran Surat Nomor          : E.6.g/247/FAI-UMM/VI/2013

Tertanggal                               : 03 Juni 2013

 

 

            JADWAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP

            JURUSAN SYARI’AH FAKULTAS AGAMA ISLAM

             UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

            TAHUN AKADEMIK 2012/2013

               

 

Hari

Jam

Smt

Mata kuliah

Jumlah Mhs

Waktu

Dosen Pembina

Ruang

Pengawas

 

 

Kamis, 20 Juni 2013

I

IV A

Metodologi Studi Islam

24

75

Dr. Muh. Nurhakim, M.Ag.

607

2

IV B

Metodologi Studi Islam

26

75

Dr. Muh. Nurhakim, M.Ag.

608

1

II

IV A

Metodologi Penelitian

29

75

Drs. Khozin, M.Si.

607

21

IV B

Metodologi Penelitian

27

75

Drs. Khozin, M.Si.

608

1,31

III

II

Retorika Dakwah

38

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,30

VI

Met. Pen. HK. Islam

24

75

Idaul Hasanah, M. HI

608

1

IV

II

Ushul Fiqh II

44

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,33

VI

Sosiologi Hukum

24

75

Nukman Aunuh, SH. M.Hum

608

28

 

 

 

Jum’at21 Juni 2013

I

II

Metodologi Karya Ilmiah

38

75

Musaffak, S. Pd

 

607

18,33

VI

Sosiologi Keluarga

29

75

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si.

608

29

 

II

VI

Hk. Acara Pidana

22

90

Rini Tri Ratna, S.H. MH.

608

13

IV

IVA

Reading

30

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,33

IV B

Reading

26

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

608

31

 

Sabtu, 22 Juni 2013

I

VI

Hk. Acara Peradilan Agama

24

90

Drs. Lukman Hadi, SH. MH

607

11

II

IV A

Speaking

30

75

Siti Juwariyah, S. Pd

607

19,30

IV B

Speaking

26

75

Poppy Eki A, S. Pd

608

24

III

IV A

Writing

30

75

Rosalin I Gusdian, S.S, S. Pd

607

20,31

IV B

Writing

26

75

Asri Kusuma Dewanti, S. Pd

608

23

 

 

Hari

Jam

Smt

Mata kuliah

Jumlah Mhs

Waktu

Dosen Pembina

Ruang

Pengawas

 

 

 

Senin, 24 Juni 2013

 

I

VI

Hukum Ekonomi Islam

26

75

Muslikhati, SE, ME

608

25

 

II

IV

 

Qiro’atul Kutub Kls A

18

75

Drs. Abd. Haris, MA

607

6

Qiro’atul Kutub Kls B

39

75

Drs. Abd. Haris, MA

608

12,31

VI

Komunikasi Dakwah

9

75

Ahmad Fathoni, Lc. M.Ag.

608

26

III

II

Ulumul Qur’an (K. A)

25

75

Syekh Adil At-Turk. Lc. MA.

608

17

Ulumul Qur’an (K. B)

13

75

Ahda Bina Alfianto, Lc.

607

12

IV

Qowaid Ushul

13

 

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5

IV

IV

Hadits Ahkam II

 (K. A)

14

90

Syekh Abd. Hadi

607

16

Hadits Ahkam II

(K. B)

44

90

Ahda Bina A., Lc

608

12,30

 

 

Selasa, 25 Juni 2013

I

IV A

Hukum Tata Negara

29

90

Maryadi, SH. MH.

607

4,32

IV B

Hukum Tata Negara

27

90

Sirajuddin, SH. M.Hum.

608

22

II

IV B

Tafsir Ahkam II Kls B

35

90

Drs. M. Munir, MA

607

8,33

VI

Ilmu Perundang-undangan

32

75

Bayu Dwiwiddy Djatmiko, SH,MH

608

27,34

III

II

Hk. Perdata

40

90

Tinuk Dwi Cahyani, S.Hi. M.Hum

607

15,31

VI

Ilmu Kalam

41

75

Dr. Muh. Nurhakim, M.Ag.

608

2,30

IV

II

Ulumul Hadits Kls A

25

75

Syekh Abdul Hadi, Lc.

607

16

Ulumul Hadits Kls B

19

75

Drs. Fathor Rahim, M.Ag.

608

10

 

 

Rabu, 26 Juni 2013

 

I

IV A

Fiqh Ibadah

25

75

Idaul Hasanah, M. HI

607

1

IV B

Fiqh Ibadah

26

75

Idaul Hasanah, M. HI

608

1

II

IV A

Fiqh Munakahat

27

90

Dra. Sunkanah, SH, M.Hum

607

3

IV B

Fiqh Munakahat

27

90

Dra. Sunkanah, SH, M.Hum

608

3

III

II

ISBD

40

75

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si.

607

29,12

VI

Ilmu Falaq

24

90

Drs. Muh. Sarif, M.Ag

608

9

IV

II

Hukum Pidana

42

90

Drs. Amin, SH. M. Hum.

607

14,5

IV

Tafsir Ahkam II (K. A)

21

90

Ahda Bina Afianto, M. HI

608

12

 

 

Kamis, 20 Juni 2013

I

IV A

Metodologi Studi Islam

24

75

Dr. Muh. Nurhakim, M.Ag.

607

2

IV B

Metodologi Studi Islam

26

75

Dr. Muh. Nurhakim, M.Ag.

608

1

II

IV A

Metodologi Penelitian

29

75

Drs. Khozin, M.Si.

607

21

IV B

Metodologi Penelitian

27

75

Drs. Khozin, M.Si.

608

1,31

III

II

Retorika Dakwah

38

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,30

VI

Met. Pen. HK. Islam

24

75

Idaul Hasanah, M. HI

608

1

IV

II

Ushul Fiqh II

44

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,33

VI

Sosiologi Hukum

24

75

Nukman Aunuh, SH. M.Hum

608

28

 

 

 

Jum’at21 Juni 2013

I

II

Metodologi Karya Ilmiah

38

75

Musaffak, S. Pd

 

607

18,33

VI

Sosiologi Keluarga

29

75

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si.

608

29

 

II

VI

Hk. Acara Pidana

22

90

Rini Tri Ratna, S.H. MH.

608

13

IV

IVA

Reading

30

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

607

5,33

IV B

Reading

26

75

Azhar Muttaqin, M. Ag

608

31

 

Sabtu, 22 Juni 2013

I

VI

Hk. Acara Peradilan Agama

24

90

Drs. Lukman Hadi, SH. MH

607

11

II

IV A

Speaking

30

75

Siti Juwariyah, S. Pd

607

19,30

IV B

Speaking

26

75

Poppy Eki A, S. Pd

608

24

III

IV A

Writing

30

75

Rosalin I Gusdian, S.S, S. Pd

607

20,31

IV B

Writing

26

75

Asri Kusuma Dewanti, S. Pd

608

23

 

Keterangan : Jam     I           : 07.30 – 09.00 WIB              

                                    II         : 09.00 - 10.30 WIB              

                                    III        : 10.30 – 12.00 WIB

                                    IV        : 13. 00 – 14.30 WIB

 

                                                                                                           

                                                                                                           

Ketua Panitia UAS Jurusan Syari’ah

                                                                                                           

 

 

 

Ahda Bina Afianto, M. HI

Shared: