Jadwal Semester Ganjil 2016/2017

Jum'at, 19 Agustus 2016 00:00 WIB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

JADWAL KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Jurusan/PS : Syari’ah/Ahwal Al-Syakhsiyyah

 

Semester I

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

RUANG

Diatur Sendiri

Bahasa Arab

3/16

Tim Lab. Bahasa Arab

LBA

Senin

1,2

Metodologi Penulisan Karya Ilmiah

2

Husamah, S.Pd.,M.Pd.

5.17

3,4

Sejarah Peradaban Islam

2

Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag

5.17

Selasa

3,4

Ushul Fiqh I

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

5.15

11,12

Pengantar Hukum Islam

2

Dr. Pradana Boy ZTF, MA (AS)

Masjid. Aisyah

Rabu

1,2

Ulumul Qur’an

2

Ahda Bina Afianto, M.HI

5.07

10,11

Ulumul Hadits

2

Drs. M. Munir, MA

Masjid. Abu Bakar

Jum’at

3,4

Ilmu Sosial Budaya Dasar

2

Muslikhati, SE. ME

5.07

7,8

Sejarah Perkembangan Hukum Islam

2

Idaul Hasanah, M.HI

507

Jumlah

16

   

 

 

Semester III

 

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

RUANG

Senin

1,2

Hadist Ahkam Kelas (A)*

2

Jamal Bakarisuk, M.Sy

5.15

7,8

Hadist Ahkam I (kelas B)*

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

5.15

9,10

Fiqih Manajemen Haji & Zakat

2

Rahmad Hakim, M.M.A

Masjid. Aisyah

13-14

Hukum dagang

2

Erna Widyastutik, SH, M. Kn

5.07

Selasa

1,2,3,4

Fiqh Mawaris*

3/4

Dra.Sunkanah, SH, MH

5.07

9,10

Tafsir Ahkam I (kelas A)*

2

Jamal Bakarisuk, M.Sy

Masjid. Umar

11,12

Reading

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

5.17

Rabu

5,6

Ushul FiqhII

2

Azhar Muttaqin, M.Ag

5.07

13,14

Pendidikan kewarganegaraan

2

Yeni Oktarina, M. Pd

Masjid. Aisyah

Kamis

5,6

Qira’atul Kutub I (Kls A)

2

Drs. Abd. Haris, MA

5.15

7,8

Qira’atul Kutub I (Kls B)

2

Drs. Abd. Haris, MA

5.15

9,10

Hadist Ahkam I (kelas B)*

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

515

9,10

Hadist Ahkam Kelas (A)*

2

Jamal Bakarisuk, M.Sy

Masjid. Aisyah

13,14

Tafsir AhkamI(B)

2

Drs. Syamsurizal Y, MA

Masjid. Abu Bakar

Jum’at

1,2

Listening

2

Tim. LC

Masjid. Aisyah

3,4

Speaking

2

TIM LC

Masjid. Umar

9,10

Tafsir Ahkam I (kelas A)

2

Jamal Bakarisuk, M.Sy

Masjid. Aisyah

12,13

Qawaid Fiqh

2

M. Arif Zuhri, LC, M. HI

Masjid. Umar

Sabtu

1,2

Tafsir Ahkam I(Kls B)*

2

Drs. Syamsurizal Y, MA

Masjid. Aisyah

Jumlah

23

   

 

 

 

Semester V

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

RUANG

Senin

9,10

Kemuhammadiyahan

2

Moch. Novi Rifa’I, MA

Masjid. Abu Bakar

13,14

Ilmu Tasawwuf

2

Drs. Fathor Rahim, M.Ag

Masjid. Abu Bakar

Selasa

11,12

Advokatur

2

Candra Hadi Kusuma, SH, MH

Masjid. Umar

13,14

Filsafat Hukum Islam

2

Dr. Pradana Boy ZTF, MA (AS)

Masjid. Aisyah

Rabu

5,6

Ilmu Falaq*

3/4

Drs. Muh. Sarif, M. Ag

5.15

13,14

Hukum Adat

2

Tinuk Dwi Cahyani, S.HI, S.H, M.Hum

Masjid. Umar

Kamis

1,2,3,4

Hukum Acara Perdata*

3/4

Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

5.17

9,10

Hukum Perlindungan Anak Perempuan

2

Setyawan NDS, S.H., M.H

5.17

Jum’at

1,2

Ilmu Falaq

3/4

Drs. Muh. Sarif. M.Ag.

5.15

3,4

Hukum Ekonomi Islam

2

Azhar Muttaqin, M.Ag

Masjid. Aisyah

7,8

Sosiologi Keluarga

2

Prof. Dr. H. Ishomuddin, M.Si

Masjid. Aisyah

Jumlah

22

   

 

 

 

Semester VII

 

HARI

JAM

MATA KULIAH

SKS/JS

DOSEN PEMBINA

RUANG

Senin

5,6

Hk. Hibah, Wasiat & Wakaf

2

Drs. Muh. Sarif, M.Ag

5.15

Selasa

1,2

Manhaj Tarjih

2

Dr. Moh. Nurhakim, M.Ag

515

7,8

Psikologi Keluarga

2

Siti Fatimah, S. Ag, M. Si

5.17

Rabu

13-14

Parenting

2

Idaul Hasanah, M.HI

5.15

Kamis

9,10,11

Hukum Internasional

3/3

Cekli Setya Ptatiwi, L.LM

5.07

12,13

Perbandingan Metodologi Hukum Islam

2

Dr. Pradana Boy, ZTF, MA (AS)

Masjid. Umar

Jum’at

7,8

Etika Profesi Hukum

2

Soehartono Soemarto, SH, MH

Masjid. Abu Bakar

13,14

Fiqh Mu’asirah

2

Ahda Bina Afianto, M.HI

5.15

Jumlah

17

 

 

 

 

Keterangan:

        *MK Berpraktikum

 

 

 

 

                                                                                                                                Malang, 17 Agustus 2016

                                                                                                                                                Kaprodi Ahwal Syakhshiyyah,

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Idaul Hasanah, M.HI

Shared: