Staf

  Tenaga Pengajar. a.       Dosen tetap pada bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi 1.   Drs. Muhammad Syarif, M.Ag 2. Dr. Moh. Nurhakim, M. Ag 3. Dra. Sunkanah, SH. MH 4. Pradana Boy ZTF, S.Ag. MA (SA) (sedang menempuh S-3 di Australia) 5. Azhar Mutta...

Detail
about

Staf

 

Tenaga Pengajar.


a.       Dosen tetap pada bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi

1.  
Drs. Muhammad Syarif, M.Ag
2. Dr. Moh. Nurhakim, M. Ag
3. Dra. Sunkanah, SH. MH
4. Pradana Boy ZTF, S.Ag. MA (SA) (sedang menempuh S-3 di Australia)
5. Azhar Muttaqin, M. Ag
6. Maya Novita, LC. MA.
7. Rini Tri Ratna, S. Ag. SH. M.H
8. Idaul Hasanah, S. Ag. M. HI.
9. Ahda Bina Afianto, Lc, M.HI
 
 
b.      Dosen tetap pada bidang keahliannya di luar Program Studi

1. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si
2. Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si
3. Drs. Syamsurizal yazid, MA
4. Drs. Muhammad Munir, MA
5. Drs. Fathur Rahim, M.Ag
6. Drs. Abd. Haris, MA
7. Drs. Faridi, M.Si
8. Dra. Romlah, M.Ag
 
 
c.      Dosen tetap lintas Fakultas

1. Bayu Dwiwidi, SH, MH.
2. Drs. Daroe Iswatiningsih, M.Si
3. Sidik Sunaryo, SH, MH
4. Komariah, SH, MH
5. Ir. Asmah Hidayati, MP (sedang menempuh S-3 di Universitas Brawijaya Malang)
6. Said Nur Prasetyo, SH.
 
 
d.      Dosen tidak tetap

1. Uril Bahrudin, LC.MA
2. Drs. Lukman Hadi, MH.
3. Tunggul Anshori, SH, MH
4. Sukesti, SH.MH.
5. Dr. Drs. Ahmad Nur Fuad, MA
6. Dr. M. Alam Kuffal, SH., MH.
7. Apriyal Faqih, S. Pd.I (sedang menempuh S-2 di UMM)
8. Abdul Hadi Muhammad Thurais, Lc (dosen tamu dari Saudi Arabia)
9. Abd. Hamid Asy-Syatari, Lc (dosen tamu dari Saudi Arabia)
10. Etik Mamluatul K, Lc., M.Pd
 

 

Tenaga Adminstrasi


Untuk memperlancar tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh Kepala Laboratorium Syari’ah, kepala Laboratorium Bahasa Arab, Kepala Laboratorium Bahasa Inggris, 2 orang tenaga kontrak (laboran), 4 pustakawan, 3 orang staf karyawan tetap dan 1 orang Kaur Tata Usaha.
Shared: