Organisasi dan Staff

No

Nama Dosen Tetap

NIDN

Jabatan Akademik

Gelar Akademik

Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT*

Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Muhammad Sarif

0712046701

Lektor Kepala

Drs

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Syari’ah

M.Ag

S2 Universitas Muhammadiyah Malang

Syari’ah

2

Moh. Nurhakim

0701056701

Lektor Kepala

Drs

S1 IAIN Sunan Ampel Malang

Bahasa Arab

M.Ag

S2 IAIN Syarif Hidayatullah

Dirosah Islamiyah

Ph.D

S3 University of Malaya

Pemikiran Hukum Islam

3

Syamsurizal Yazid

0712125601

Lektor Kepala

Drs

S1 IAIN Sunan Ampel Malang

Dirosah Islamiyah

M.A

S2 International Islamic University Islamabad

Tafsir Hadis (Konsentrasi Hukum Islam)

4

Idaul Hasanah

0716047402

Lektor

S.Ag

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

M.H.I

S2 UIN Sunan Kalijaga

Hukum Islam

5

Pradana Boy ZTF

0716077702

Asisten Ahli

S.Ag

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

M.A

S2 The Australian National University

Pemikiran Islam Kontemporer

Ph.D

S3 National University of Singapore

Sosiologi Hukum Islam

6

Ahda Bina Afianto

0705037702

Asisten Ahli

Lc

S1 Universitas Al-Azhar, Mesir

Hukum Islam

M.H.I

S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya

Hukum Islam

7

Muhammad Arif Zuhri

0716028502

 

Lc

S1 Universitas Al-Azhar, Mesir

Hukum Islam

M.H.I

S2 UIN Sunan Kalijaga

Hukum Islam

8

Jamal

0729098307

 

S.H.I

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

M.Sy

S2 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

9

Agus Supriadi

0717088501

 

Lc

S1 International Islamic Call College

Dakwah dan Peradaban

M.H.I

S2 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

10

R. Tanzil Fawaiq Sayyaf

0714058905

 

S.Sy

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

M.H

S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hukum Islam

11

Luciana Anggraeni

0701089101

 

S.Sy

S1 Universitas Muhammadiyah Malang

Hukum Islam

M.H

S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Hukum Islam

Shared: